Główna O mnie Rekonstrukcje Archeologia Galeria Kram Linki

 

Arkadiusz Przybyłok.
Urodziłem się na Śląsku i pomimo, że od kilku lat mieszkam w Łodzi, wciąż jestem silnie związany z moim haimatem. Tu skończyłem studia, a aktualnie piszę doktorat z archeologii. Pozwala mi to na głębsze i pełniejsze zajęcie się moim drugim hobby jakim jest rekonstrukcja historyczna. Obydwa zajęcia się w pełni uzupełniają. Im więcej materiału archeologicznego widziałem, tym dokładniejsze są moje rekonstrukcje. Im dokładniejsze są rekonstrukcje, tym lepiej rozumiem myślenie ówczesnych.
Specjalizuję się w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Najwięcej radości sprawia mi praca nad średniowiecznymi miastami, ich infrastrukturą. Są dla mnie niczym żywy organizm. Po drugie zajmuję się uzbrojeniem pomiędzy XIII a początkiem wieku XVI.

wykopaliska:

 • Sochaczew 2006, zamek
 • Besiekiery 2007, zamek.
 • Łódź - Chocianowice 2007- 2008, stanowisko wielokulturowe.
 • Sochaczew 2007, zamek.
 • Koniecpol - Chrząstów 2008, pałac.
 • Pyzdry 2008, zamek.
 • Besiekiery 2009, zamek.
 • Koniecpol - Chrząstów 2009, pałac.
 • Gołańcz 2009, zamek.
 • Besiekiery 2010, zamek.
 • Góra Św. MAłgorzaty 2010, kościół romański.
 • Gliwice 2010, rynek miasta.
 • Kozłow 2010, grodzisko stożkowate.
 • Góra Św. MAłgorzaty 2011, kościół romański z klasztorem.

  prace:

 • Rumurus, ryner buchsen, sracz alias cloca, czyli o infrastrukturze sanitarnej późnośredniowiecznego miasta, [w:] Ciało symboliczne. Ciało medyczne. Ciało estetyczne, red. J. Jagla, Łódź 2008, s. 249- 261.
  Opracowanie problematyki infrastruktury sanitarnej, wodociągów, kanalizacji, studni i kloak na terenie dzisiejszej Polski w późnośredniowiecznych miastach w oparciu o źródła archeologiczne i pisane.
 • Przyczynek do poznania hełmów żołnierzy biblijnych w późnośredniowiecznej sztuce Śląska, [w:] Broń i wojna w dziejach człowieka, red. K. Badowska, W. Wasiak, P. Łuczak, Łódź 2009, s. 133-151.
  Analiza przedstawień ikonograficznych pod kątem realizmu. Próba porównania ikonografii z zabytkami oraz wydzielania typowych przedstawień szyderczych w Sztuce Śląska.
 • Rytualne obmycie rąk w świetle źródeł archeologicznych. Kilka słów o akwamanilach w zbiorach polskich, [w:] Człowiek symbolicznie ruchomy- mowa gestu, red. J. Jagla, Łódź 2010, s. 39-50. .
  Próba zebrania wszystkich akwamanil w zbiorach polskich zakończona analizą stylistyczną i historyczną.
 • Testosteron nie tylko w stal odziany, [w:] Seks! Przyjemność, konieczność, patologia, red. J. Jagla, Łódź 2010, s. 170-181.
  Próba analizy mody rycerskiej, tekstylnych, ozdobnych elementów stroju rycerskiego i ich znaczenia psychologiczno- społecznego.
 • Dwa nowożytne, murowane groby z Góry Świętej Małgorzaty[w:] Ze śmiercią nam do twarzy. Rytuały pogrzebowe, symbolika sepulkralna, akt rozkładu w sztuce i kulturze, red. J. Jagla, Łódź 2011, s.215-220.
  Analiza zabytków pochodzących z dwóch komór grobowych spod kościoła w Górze św. Małgorzaty pow. Łęczyca.
 • Archeologia, [w:] Encyklopedia Piekar Śląskich, red. G.Grzegorek, M. Wzientek, B. Witaszczyk, Katowice 2011.
  Rozdział monografii Encyklopedia Piekar Śląskich
 • Młodego archeologa rozterki nad biedą, [w:] "Nic co ludzkie nie jest mi obce"- środowisko biologiczne i kulturowe człowieka na przestrzeni wieków, red. B. Borowska-Strugińska, M. Kurek, A. Spinek, Łódź 2011, s. 100-105.
  Próba odnalezienia markerów biedy w materiale archeologicznym.
 • Raum der oberschlesichen Burgen. Dienst, Tiere, Versorgung., [w druku]
  Analiza przestrzeni gospodarczej na zamkach górnośląskich.
 • Broń sieczna jako narzędzie mordu męczenników na wybranych przykładach z późnośredniowiecznej sztuki Śląska, [w druku].
  Praca analizująca przedstawienia broni użytej do ścięcia lub ćwiartowania świętego pod katem realnych właściwości danego typu głowni mieczowej lub nożowej.
 • Tarcze w późnym średniowieczu na Śląsku, [w druku].
  Analiza późnośredniowiecznych tarcz w świetle sztuki Śląska. Próba odpowiedzenia na pytanie o wiarygodność przedstawień, ich znaczenie dla dalszych badań bronioznawczych oraz próba naświetlenia zmian i różnorodności tej kategorii broni ochronnej.
 • Przestrzeń sakralna średniowiecznego miasta na przykładzie Bytomia, [w druku].
  Referat o kościołach, kaplicach, cmentarzach i dewocjonaliach średniowiecznego Bytomia przygototwana na III Łódzką Wiosnę Młodych Historyków.
 • Uzbrojenie wojsk Zakonu doby Wielkiej Wojny na przykładzie malowideł ściennych z kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi 9 w Toruniu, [w druku].
  Referat o uzbrojeniu przełomu XIV i XV wieku, przygotowany na konferencję Broń i wojna w dziejach człowieka - interdyscyplinarne spotkanie bronioznawcze.
 • Rozprzestrzenienie idei tak zwanej ceramiki husyckiej na ziemiach polskich. Kilka słów o nowych znaleziskach z terenu Mazowsza.
  Próba skatalogowania znalezisk tzw. ceramiki husyckiej z terenu dzisiejszej Polski, z uwzględnieniem niepublikowanych materiałów z Sochaczewa.
 • Komunikat na temat akcji Wyrwane Ziemi wygłoszony w trakcie I Bronioznawczej Konferencji Studenckiej "Broń i wojna w dziejach człowieka", Łódź 2008.
  Krótki wykład z zakresu prawnej ochrony zabytków archeologicznych połączony z przedstawieniem próby edukacji społeczeństwa podjętej przez autora.
 • Elementy wschodnie w uzbrojeniu późnośredniowiecznym na terenie Polski
  Poszukiwanie elementów pochodzenia wschodniego, ruskiego czy koczowniczego w uzbrojeniu Polskich i Krzyżackich rycerzy.
 • Uzbrojenie pawężnika. Ikonografia a źródła pisane., [w druku].
  Próba konfrontacji opisów uzbrojenia pawężników z XV i XVI z ówczesną ikonografią.
 • Źródło wszelkiego zepsucia. O materialnych przejawach kobiecych grzechów, [w druku].
  Materialne pozostałości po kobietach grzesznych w średniowieczu. Od pychy po rozpustę.
 • Wyrwane Ziemi. Studencka akcja ratowania zabytków archeologicznych.
  Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Archeologia w świadomości społeczeństwa", Lublin 2009; podsumowanie wyników wystawy i akcji edukacyjnej z zakresu ochrony zabytków archeologicznych.
 • Freski w kościele Brygidek w Lublinie. Analiza ikonograficzna. Stan publikacji a dostępność źródła.
  Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Archeologia w świadomości społeczeństwa", Lublin 2009; analiza bronioznawcza fresków lubelskich oraz próba naświetlenia problematyki dostępności do źródła jako potencjalnej przyczyny błędów w pracy badawczej.
 • Referat na temat ochrony zabytków archeologicznych wygłoszony w Galerii Izby Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich, 29 sierpnia 2008.

  Praca magisterska:

 • Przestrzeń kulturowa średniowiecznego Bytomia. Studium archeologiczne.

  Doktorat:

 • Mury miejskie na Górnym Śląsku w późnym średniowieczu (w przygotowaniu)

   

   

   

   

 •  

  Schlesien...alle ist auch Adel
  zu Waffen und Kreigen begierig.